Struktura polimernih molekul, molske mase polimerov in polimerizacijski postopki


NAPOVED:

1. Modul - Uvod v polimere

Naslov usposabljanja: Struktura polimernih molekul, molske mase polimerov in polimerizacijski postopki

Predavateljica: prof. dr. Majda Žigon

Datum:                     12. 10. 2011

Urnik:                       15.00 - 16.30 (Predavanje)

16.30 - 17.00 Odmor

17.00 - 18.30 (Predavanje)

18.30 - 18.45 Odmor

18.45 -19.30 (Predavanje)

Lokacija:                 Centra za poslovno usposabljanje - CPU, (Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana - nizka stavba za GZS), dvorana SAVA

Parkiranje:             Na voljo je tudi brezplačno parkiranje v prvi etaži garaže GZS in na zunanjem parkirišču GZS za stavbo CPU-ja.

REPORTAŽA:

Modul je potekal 12. oktobra 2011 med 15.00 in 19.30 na GZS-CPU, obsegal pa je 5 pedagoških ur. Vodila ga je prof. dr. Majda Žigon, znanstvena svetnica na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in izredna profesorica za polimerno inženirstvo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Podrobnejši življenjepis predavateljice najdete na tej povezavi.

Usposabljanje je bilo razdeljeno v tri sklope predavanj z vmesnimi odmori. Vsebina prvega sklopa se je nanašala na zgodovino polimernih materialov in plastike, prednosti in slabosti polimernih materialov, obseg proizvodnje in porabe plastike v Evropi in svetu, področja uporabe, nadaljnji razvoj ter možnosti recikliranja polimernih materialov. Opredeljeni so bili tudi nekateri osnovni pojmi s tega področja (npr. makromolekule, polimeri, monomeri, molska masa idr.), vrste polimerov (naravni, modificirani naravni in sintetični) ter nekateri pomembnejši plastomeri.

Drugi sklop je bil posvečen strukturi polimernih molekul in molski masi polimerov. Predavateljica je med drugim predstavila strukturo in obliko polimerov in prostorsko razporeditev makromolekul ter razdelala pojme, kot so konformacija, geometrijska izomerija in taktičnost. Obravnavala je tudi povprečja in porazdelitev molske mase ter viskoznost polimernih raztopin in predstavila metodo velikostne izključitvene kromatografije.

V tretjem sklopu so bile predstavljene različne vrste polimerizacije in polimerizacijskih postopkov.

GRADIVO >>

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine