Dogodki v oktobru 2011


OKTOBER 
12. 10. 2011: 15.00

Uvod v polimere - 1. modul: Struktura polimernih molekul, molske mase polimerov in polimerizacijski postopki

Center za poslovno usposabljanje - CPU, (Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana - nizka stavba za GZS), dvorana SAVA

20. 10. 2011: 14.00

Uvod v polimere - 2. modul: Reakcija pri polimerizaciji in karakterizacija polimerov

Gospodarska zbornica Slovenije (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana), dvorana A

26. 10. 2011: 13.00

Uvod v polimere - 3. modul: Lastnosti in pregled izbranih polimerov

Center za poslovno usposabljanje - CPU, (Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana - nizka stavba za GZS), dvorana SAVA

 <<< koledar >>>

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine