Projektni svet


Projektni svet KoCKE je bil ustanovljen 5. septembra 2011 za tekoče spremljanje, usmerjanje in odločanje o zadevah v zvezi s projektom KoCKE. Skrbi za realizacijo projekta v skladu s pogodbo, podjetja v partnerstvu seznanja o pomembnih odločitvah in vsebinah, po presoji v svoje delo vključuje tudi podjetja iz širše kemijske panoge, ki sicer ne sodelujejo v projektu, in je zadolžen za to, da poda predlog delovanja Kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije po zaključku projekta KoCKE. Sestavljajo ga:

Predsednik: Marko Cvetko, podpredsednik Upravnega odbora ZKI, sicer Cinkarna Celje d.d.

Člani:

  • dr. Peter Venturini, predsednik Sekcije za zaposlovanje in kadre pri ZKI;
  • Breda Hladnik, Juteks d.d., podjetje v partnerstvu s področja plastike;
  • Branko Rozman, SchäferRolls d.o.o., podjetje v partnerstvu s področja gume;
  • Blanka Žerjav, Henkel Slovenija d.o.o., podjetje v partnerstvu s področja kemije;
  • Tomaž Kumer, predsednik sindikata KNG;
  • dr. Silva Roncelli-Vaupot, dekanka Visoke šole za tehnologijo polimerov;
  • Andreja Sever, pomočnica direktorice, Zavod RS za zaposlovanje;
  • Franci Bratkovič, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine;
  • Darja Boštjančič, direktorica GZS-Združenja kemijske industrije.
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine