Projektna dokumentacija


Na tem mestu so zbrani vsi relevantni dokumenti, izdani v okviru in za namene izvajanja projekta KoCKE. S klikom na spodnje povezave ali skozi menijsko strukturo lahko dostopate do formalnih dokumentov v zvezi z javnim razpisom in navodili za partnerje ter najrazličnejših publikacij, ki so bile izdane v okviru projekta in projektnih dejavnosti. Poleg tega so na enem mestu zbrana tudi vsa gradiva, ki so bila uporabljena na posameznih usposabljanjih v okviru projekta KoCKE, ki si jih lahko prenesete na svoj računalnik, če ste založili izvode, ki ste jih prejeli na samem dogodku:

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine