KoCKE - Kompetenčni center za kadre kemijske industrije


Pozdravni nagovor


Spoštovani!

GZS-Združenje kemijske industrije (ZKI) in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) vas kot vodilna partnerja projekta Kompetenčni center za kadre kemijske industrije (KoCKE) prisrčno pozdravljata na spletni strani projekta. Namen projekta KoCKE je z nadaljnjimi usposabljanji zaposlenih v slovenskih kemijskih podjetjih prispevati k uspešnosti in varnosti te panoge, ki predstavlja enega od stebrov gospodarstva. Tekom projekta bo izvedena cela vrsta usposabljanj za zaposlene iz podjetij v projektnem partnerstvu. Obenem bodo pripravljena izhodišča za delo centra v bodoče, tako da bo lahko služil celotni panogi.

Usposabljanja so se že pričela, zato vas vabimo, da si pod poglavjem Usposabljanja ogledate izvedena in napovedana usposabljanja in se nanje prijavite, ali pa da tudi sami organizirate usposabljanje na temo, za katero menite, da bi utegnila biti zanimiva za preostale partnerje, in ga najavite preko Projektne pisarne.

Glede na rezultate anket so bili udeleženci prvih sedmih modulov za predelovalce plastičnih mas zelo zadovoljni. Na sliki: utrinek z enega od usposabljanj - obisk podjetja SiboG d.o.o. Foto: Žiga ampe

Izvedbo projekta delno financira Evropska komisija preko Evropskega socialnega sklada ter Evropskega sklada za regionalni razvoj, vanj pa je trenutno vključenih 24 podjetij in ustanov, ki so se zavezali uresničevanju zastavljenih ciljev projekta in skrbi za nadaljnji razvoj kompetenc kadrov slovenske kemijske panoge.

Ta spletna stran je v prvi vrsti zasnovana kot osrednji portal za obveščanje projektnih partnerjev. Del informacij je dostopen vsem, del pa bo na razpolago samo sodelujočim v projektu z geslom, ki jim ga bo posredovala Projektna pisarna (npr. gradiva z usposabljanj, obrazci za napovedovanje usposabljanj in uveljavljanje upravičenih stroškov za dejavnosti v zvezi s projektom itd.). Tu lahko najdete tudi nekatere druge pomembnejše dokumente in informacije v zvezi s projektom, vendar pa ta spletna stran nikakor ne predstavlja celovite informacije o projektu oziroma o izvedenih in aktivnostih. Za vprašanja, komentarje, pobude in ideje vam je na razpolago Projektna pisarna.

Verjamemo, da bo Kompetenčni center kemijske industrije v duhu prave kemije in medsebojnega sodelovanja tudi po koncu projekta uspešno zaživel ter čim bolj prispeval k nadgradnji znanj zaposlenih v slovenski kemijski industriji.

Lep pozdrav!

V imenu partnerstva,
 

Darja Boštjančič
Direktorica GZS-ZKI in strokovni vodja projekta KoCKE

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine