Dogodki v aprilu 2013


APRIL

2. 4. 2013, 9:00

Usposabljanje Indirektna prodaja - prodaja partnerjem, posrednikom, distributerjem

Akripol, d.o.o. Trebnje, Prijateljeva cesta 11, Trebnje

2. 4. 2013, 9:00

Akademija Inteligentna prodaja - 1. modul (Temelji uspešne prodaje)

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

8. 4. 2013, 9:00

Delavnica o prodaji (1. del)

Unitplast d.o.o. / Tomplast d.o.o., Cesta na Gradec 5, Mirna

9. 4. 2013, 9:00

Delavnica o prodaji (2. del)

Unitplast d.o.o. / Tomplast d.o.o., Cesta na Gradec 5, Mirna

16. 4. 2013, 9:00

Akademija Inteligentna prodaja - 2. modul (Edinstvena ponudba vrednosti)

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

16. 4. 2013, 13:00

Sestanek Sekcije za REACH in CLP/GHS pri GZS-ZKI (gost dr. Marko Sušnik)

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

17. 4. 2013, 12:00

Usposabljanje Zagotavljanje kakovosti (1. del)

Unitplast d.o.o., Obrtna cona 16, Semič

17. 4. 2013

Strokovno posvetovanje Celovito ravnanje z odpadki

Hotel Ajda, Terme 3000 Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 12, Moravske Toplice

18. 4. 2013, 12:00

Usposabljanje Zagotavljanje kakovosti (2. del)

Unitplast d.o.o., Obrtna cona 16, Semič

18. 4. 2013

Strokovno posvetovanje Celovito ravnanje z odpadki

Hotel Ajda, Terme 3000 Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 12, Moravske Toplice

19. 4. 2013, 9:00

Usposabljanje Analiza možnih napak in njihovih posledic (FMEA)

Tomplast d.o.o., Cesta na Gradec 5, Mirna

24. 4. 2013, 14:00

Usposabljanje Vodna kemija za barvno industrijo

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, Domžale, učilnica v 3.nadstropju upravne stavbe

 <<< koledar >>>

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine