Dogodki v decembru 2012


DECEMBER

4. 12. 2012, 14:00

Usposabljanje Prenos tehnologije na industrijski nivo - 1. modul (Osnove tehnologij)

HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, TBLUS d.o.o., Količevo 65, Domžale, Stavba uprave, učilnica v 3. nadstropju.

11. 12. 2012, 14:00

Usposabljanje Prenos tehnologije na industrijski nivo - 2. modul (Vloga kemijskih in inženirskih znanj)

HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, TBLUS d.o.o., Količevo 65, Domžale, Stavba uprave, učilnica v 3. nadstropju.

12. 12. 2012, 8:30

Recikliranje zahtevnih plastičnih materialov - CLIPP projekt

Hotel M, Derčeva 4, 1000 Ljubljana

12. 12. 2012, 13:40

Forum Rešitve sledenja za izboljšanje intermodalnega prevoza nevarnega tovora

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana D.

14. 12. 2012, 14:00

Usposabljanje Izbrane fizikalno-kemijske vsebine na področju vodne kemije za barvno industrijo

HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Stavba uprave, učilnica v 3. nadstropju.

18. 12. 2012, 14:00

Usposabljanje Prenos tehnologije na industrijski nivo - 3. modul (Operacionalizacija znanj)

HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, TBLUS d.o.o., Količevo 65, Domžale, Stavba uprave, učilnica v 3. nadstropju.

 <<< koledar >>>

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine