Karakterizacija biopolimerov in bioplastike


NAPOVED:

Karakterizacija biopolimerov in bioplastike

Datum in ura:

24.9.2013, 8:30

Vsebina:

  • specifične tehnike karakterizacije plastike,
  • uporaba ustreznih metod za odpravljanje določenih težav pri proizvodnji izdelkov.

Program:

    Program je dostopen tukaj.

Prijava:

Prosimo, da se prijavite preko naslova zki@gzs.si.

Lokacija:

M hotel, Derčeva ul. 4, Ljubljana.


Pripeti dokumenti
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine