Dogodki v juniju 2013


JUNIJ

3. 6. 2013, 8:00

Pregled in odprava napak na brizganih izdelkih

Unitplast, d.o.o., Obrtna cona 16, Semič

3. 6. 2013, 13:00

Polimerni materiali (tipi, lastnosti, prepoznavanje, uporaba)

Unitplast, d.o.o., Obrtna cona 16, Semič

4. 6. 2013, 9:00

Akademija Inteligentna prodaja - 5. modul (Razvoj in motivacija prodajalcev)

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

5. 6. 2013, 9:00

Seminar za notranje presojevalce SVK ISO 9001:2008

Aha Plastik, Kolodvorska cesta 9, Kanal

5. 6. 2013, 9:30

Okoljski dan gospodarstva 2013

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

11. 6. 2013, 7:30

Kompozitni materiali in tehnologije

Unitplast, d.o.o., Obrtna cona 16, Semič

11. 6. 2013, 12:00

Orodja, stroji, naprave za brizganje

Unitplast, d.o.o., Obrtna cona 16, Semič

11. 6. 2013, 8:00

Inteligentna prodaja I

Unitplast / Tomplast d.o.o., Cesta na Gradec 5, Mirna

12.6.2013, 8:00

Inteligentna prodaja II

Unitplast / Tomplast d.o.o., Cesta na Gradec 5, Mirna

18. 6. 2013, 9:00

Akademija Inteligentna prodaja - 6. modul (Vodenje in upravljanje prodaje)

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

18. 6. 2013, 7:30

Pregled tehnologij brizganja

Unitplast / Tomplast d.o.o., Cesta na Gradec 5, Mirna

18. 6. 2013, 12:00

Pregled drugih tehnologij predelave plastike

Unitplast / Tomplast d.o.o., Cesta na Gradec 5, Mirna

19.6. 2013, 14:00

Dogodek ob zaključku projekta KoCKE

Hotel Šport, Grajska cesta 2, Otočec

 <<< koledar

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine