Usposabljanje Izbrane fizikalno-kemijske vsebine na področju vodne kemije za barvno industrijo


NAPOVED:

Izbrane fizikalno-kemijske vsebine na področju vodne kemije za barvno industrijo 

Predavatelj:

dr. Janez Cerar

Datum:

14.12.2012

Urnik:

13:00 - 14:30   Predavanje

14:30 - 15:00   Odmor

15:00 - 16:30   Predavanje

Vsebina:

Predavanja so namenjena poglobitvi razumevanja vodne kemije s katero se srečujemo pri razvoju vodnih veziv in premazov. V osnovi so namenjena razvojnim inženirjem in mladim raziskovalcem, ki delujejo na področju vodnih premazov. Obseg tematik je precej širok. Zato naj bodo predlagane teme podane bolj s stališča opisa kaj se dogaja v sistemu in kako se to lahko pokaže pri skozi nekatere izbrane makroskopske karakteristike sistema. Formalno fizikalno-kemijski (matematični) opredelitvi tematik se je potrebno v največji možni meri izogniti.

1. Osnovni koncepti:

 • Ioni (naboj, velikost, oblika, solvatacija,…)
 • Topila (brez/z strukturo, vpliv na solvatacijo,…)
 • Pojem idealnosti
 • Interakcije (privlačne,odbojne, topilo-topilo, ion-topilo, ion-ion, ion-dipol, LJ,…)

2. Kemijsko ravnotežje

 • Baze, kisline, soli, pufri
 • Opredelitev K, pK
 • Vpliv T, p
 • Topnost,
 • Elektro-nevtralnost
 • pH titracije

3. Prevodnost

 • Opredelitev – poudarek na specifično prevodnost v relaciji s ionsko jakostjo (molske prevodnosti konceptualno)
 • Stopnja disociacije
 • Konduktometrične titracije

Komu je namenjeno:

Tehnolog za upravljanje in nadzor tehnološkega procesa; Razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji; vodilni in vodstveni delavci.

HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, stavba uprave, učilnica v 3. nadstropju. Kako do tja.

 

PRIJAVA >>

GRADIVO >>

REPORTAŽA:

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine