Usposabljanje Prenos tehnologije na industrijski nivo - 3. modul (Operacionalizacija znanj)


NAPOVED:

 Operacionalizacija znanj

Predavatelj:

prof. dr. Janvit Golob, UL FKKT

Datum:

18.12.2012

Urnik:

14:00 – 15:30  Predavanje

15:30 – 16:00  Odmor - malica

16:00 – 17:30  Predavanje

Vsebina:

  • Delo na nivojih produkta, procesa, opreme.
  • Vključitev ekonomskih funkcij: marketing, kvaliteta, dodana vrednost, rentabilnost, dobiček, blagovna znamka, razvoj trgov.
  • Vključitev nadzornih funkcij: varstvo okolja, zdravja, varnost.
  • Parametrska občutljivost. Tehnična, ekonomska. Vloga modelov.
  • Primeri prenosov znanja iz raziskovalno razvojnega področja v proizvodnjo. Odgovornost.

Komu je namenjeno:

Tehnolog za upravljanje in nadzor tehnološkega procesa; Razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji; vodilni in vodstveni delavci.

Lokacija:

HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, stavba uprave, učilnica v 3. nadstropju. Kako do tja.

 

PRIJAVA >>

GRADIVO >>

REPORTAŽA:

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine