Usposabljanje Prenos tehnologije na industrijski nivo - 1. modul (Osnove tehnologij)


NAPOVED:

Osnove tehnologij 

Predavatelj:

prof. dr. Janvit Golob, UL FKKT

Datum:

4.12.2012

Urnik:

14:00 – 15:30  Predavanje

15:30 – 16:00  Odmor - malica

16:00 – 17:30  Predavanje

Vsebina:

  • Tehnologija v funkciji ekonomije.
  • Koncept: raziskave – razvoj – tehnologija – proizvodnja – raziskave v procesnem inženirstvu.
  • Produktno inženirstvo.
  • Prenos znanja iz raziskovalno razvojne sredine na pilotski in industrijski nivo.

Komu je namenjeno:

Tehnolog za upravljanje in nadzor tehnološkega procesa; Razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji; vodilni in vodstveni delavci.

Lokacija:

HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, stavba uprave, učilnica v 3. nadstropju. Kako do tja.

 

PRIJAVA >>

GRADIVO >>

REPORTAŽA:


Pripeti dokumenti
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine