Usposabljanje Reologija in reometrija - 3. modul (Laboratorijske vaje)


NAPOVED:

Laboratorijske vaje

Predavateljica:

doc. dr. Andreja Zupančič Valant, UL FKKT

Datum:

8. 11. 2012

Urnik:

13:00 - 15:00   Prva skupina

15:00 - 17:00   Druga skupina

17:00 - 19:00   Tretja skupina

Opomba: Predavateljica vas bo, tekom prvih dveh modulov, zaradi omejenih kapacitet laboratorija, razdelila v skupine po največ 10 udeležencev, glede na posamezna področja.

Vsebina:

  • Predstavitev rotacijskih reometrov
  • Delovanje reometrov in kalibracija
  • Merilne tehnike in merilni postopki za določanje strižne odvisnosti viskoznosti
  • Merilne tehnike in merilni postopki za določanje viskoelastičnih lastnosti

Komu je namenjeno:

Vodja procesa in linije; Tehnolog za upravljanje in nadzor tehnološkega procesa pri sintezi izdelka ali predelavi surovin; Razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji, vključno s predelavo plastike in gume ter vgradnjo izdelkov; Vodilni in vodstveni delavci.

Literatura:

Uvod v reologijo, Založba UL FKKT, Ljubljana, 2007.

Lokacija:

Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za kemijsko biokemijsko in ekološko inženirstvo, Hajdrihova 19, Ljubljana, Reološki laboratorij. Kako do tja.

OBVESTILO:

Projektni svet KoCKE je na seji 5. decembra 2011 sprejel sklep o delitvi stroškov izvedbe usposabljanj, ki se ne povrnejo iz projekta (to je 20 % soudeležbe in DDV). Osnovni dogovor o tem je bil sprejet že v prvih fazah projekta, med pripravljalnicami. Tako se plačilo stroškov za posamezno usposabljanje, ki se ne povrnejo iz projekta, sorazmerno glede na število slušateljev, porazdeli med udeležena podjetja. Ti stroški se povrnejo partnerju, ki je organizator, saj bi sicer stroške moral nositi sam. Sprememba velja za vsa usposabljanja od 1. januarja 2012 naprej. Strošek je, po dosedaj izvedenih usposabljanjih, okoli 10 € na udeleženca na usposabljanje. Točen znesek je odvisen od števila udeležencev (več kot je prijavljenih, nižji je znesek) in seveda od stroškov usposabljanja, ki so lahko zelo različni.

 

PRIJAVA >>

GRADIVO >>

REPORTAŽA:

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine