Konferenca IdentiPlast 2012: Nič plastike na odlagališčih – kako doseči cilj


NAPOVED:

Konferenca IdentiPlast 2012: Nič plastike na odlagališčih – kako doseči cilj

(Varšava, Poljska)

Datum:

6. in 7. 11. 2012

Urnik:

Urnik si lahko ogledate tukaj (6. 11.) in tukaj (7.11.).

Vsebina in namen:

Zadnjih 15 let IdentiPlast predstavlja forum za izmenjavo izkušenj in »know-how-a« glede identificiranja, sortiranja, recikliranja plastike iz različnih tokov odpadkov in vračanja le-te v proizvodni proces.

Letošnja konferenca nosi naslov »Nič plastike na odlagališčih – kako doseči cilj« (Zero Plastics to Landfill - how to reach the Goal), njene vsebine pa so:

  • nove tehnologije za zbiranje plastičnih odpadkov, za njihovo identificiranje in sortiranje ter za njihovo recikliranje in vračanje v proizvodni proces;
  • trendi na trgih;
  • aspekti EU zakonodaje, ki se nanašajo na hierarhijo »politike odpadkov« (waste policy hierarchy) in njihova implementacija v članicah EU;
  • sistemi upravljanja s plastičnimi odpadki v različnih evropskih državah v skladu s posodobljeno Strategijo upravljanja z odpadki (s poudarkom na Srednji Evropi).

Kotizacija:

  • Zgodnja registracija (pred 14. oktobrom): 500€.
  • Polna kotizacija (med 15. in 31. oktobrom): 700€.

 

V okviru projekta KoCKE se vam povrnejo stroški kotizacije in sicer 80% od osnove za DDV. Glede na to, da gre za potovanje v tujino, se povrnejo tudi potni stroški, dnevnice in stroški namestitev, prav tako 80%, pri čemer pa je potrebno slediti cilju gospodarnosti in izbrati najbolj ekonomičen način prevoza in namestitve. Podjetja sama krijejo DDV in 20% soudeležbe.

V kolikor se boste konference udeležili, nas o tem nujno predhodno obvestite (e-mail: ziga.lampe@gzs.si, telefon: 01 5898 257) in sicer najkasneje 14 dni pred dogodkom, torej do 23.10.2012. Udeležbo je namreč treba najaviti na Sklad. Prav tako dopišite, če bi želeli deliti prevoz in stroške prevoza z drugimi udeleženci, ki nas bodo kontaktirali.

Lokacija:

Sheraton Warsaw Hotel, Boleslawa Prusa 2, Varšava, Poljska. Kako do tja.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine