Usposabljanje Reologija in reometrija - 2. modul (Reološka karakterizacija strukturiranih tekočin)


NAPOVED:

Reološka karakterizacija strukturiranih tekočin

Predavateljica:

doc. dr. Andreja Zupančič Valant, UL FKKT

Datum:

25. 10. 2012

Urnik:

13:00 - 14:30   Predavanje

14:30 - 15:00   Odmor - malica

15:00 - 16:30   Predavanje

16:30 - 16:45   Diskusija

Vsebina:

  • Viskoelastično obnašanje strukturiranih tekočin
  • Določanje viskoelastičnih lastnosti tekočin in poltrdnih snovi z rotacijskimi reometri
  • Merilne tehnike in merilni postopki
  • Reološka karakterizacija polimernih talin in polimernih raztopin
  • Reološka karakterizacija snovi ki tvorijo gelske strukture (vodne raztopine)
  • Reološki modeli za opis viskoelastičnega obnašanja

Komu je namenjeno:

Vodja procesa in linije; Tehnolog za upravljanje in nadzor tehnološkega procesa pri sintezi izdelka ali predelavi surovin; Razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji, vključno s predelavo plastike in gume ter vgradnjo izdelkov; Vodilni in vodstveni delavci.

Literatura:

Uvod v reologijo, Založba UL FKKT, Ljubljana, 2007

Lokacija:

JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani. Kako do tja.

OBVESTILO:

Projektni svet KoCKE je na seji 5. decembra 2011 sprejel sklep o delitvi stroškov izvedbe usposabljanj, ki se ne povrnejo iz projekta (to je 20 % soudeležbe in DDV). Osnovni dogovor o tem je bil sprejet že v prvih fazah projekta, med pripravljalnicami. Tako se plačilo stroškov za posamezno usposabljanje, ki se ne povrnejo iz projekta, sorazmerno glede na število slušateljev, porazdeli med udeležena podjetja. Ti stroški se povrnejo partnerju, ki je organizator, saj bi sicer stroške moral nositi sam. Sprememba velja za vsa usposabljanja od 1. januarja 2012 naprej. Strošek je, po dosedaj izvedenih usposabljanjih, okoli 10 € na udeleženca na usposabljanje. Točen znesek je odvisen od števila udeležencev (več kot je prijavljenih, nižji je znesek) in seveda od stroškov usposabljanja, ki so lahko zelo različni.

 

PRIJAVA >>

GRADIVO >>

REPORTAŽA:


Pripeti dokumenti
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine