Izmenjava dobrih praks: predstavitev in ogled družbe Juteks d.d.


OPOZORILO:

DOGODEK JE ODPADEL!

NAPOVED:

Predstavitev in ogled družbe Juteks d.d.

Datum:

19. 9. 2012

Urnik:

12:00 - 15:00

Vsebina

  • Pozdrav in kratka predstavitev družbe.

  • Predstavitev proizvodnje: opis procesa, organizacija dela v proizvodnji, vloga izmenovodij.

  • Predstavitev usposabljanja izmenovodij.

  • Ogled proizvodnje in skladišča.

O podjetju:

Juteks se je razvil iz predvojne tkalnice jute. Posluh za potrebe trga, optimalno prilagajanje razmeram v okolju ter sposobnost vodstva, ki je znalo pravilno usmerjati in izkoristiti potencial zaposlenih, je podlaga za današnjo tehnološko dovršeno proizvodnjo PVC talnih oblog. Podjetje izvaža 96% svoje proizvodnje v 42 držav sveta.

Lokacija:

Juteks d. d., Ložnica 53a, 3310 Žalec. Kako do tja.

Parkiranje:

Na voljo je brezplačno parkiranje.

OBVESTILO:

Projektni svet KoCKE je na seji 5. decembra 2011 sprejel sklep o delitvi stroškov izvedbe usposabljanj, ki se ne povrnejo iz projekta (to je 20 % soudeležbe in DDV). Osnovni dogovor o tem je bil sprejet že v prvih fazah projekta, med pripravljalnicami. Tako se plačilo stroškov za posamezno usposabljanje, ki se ne povrnejo iz projekta, sorazmerno glede na število slušateljev, porazdeli med udeležena podjetja. Ti stroški se povrnejo partnerju, ki je organizator, saj bi sicer stroške moral nositi sam. Sprememba velja za vsa usposabljanja od 1. januarja 2012 naprej. Strošek je, po dosedaj izvedenih usposabljanjih, okoli 10 € na udeleženca na usposabljanje. Točen znesek je odvisen od števila udeležencev (več kot je prijavljenih, nižji je znesek) in seveda od stroškov usposabljanja, ki so lahko zelo različni.

 

PRIJAVA >>

REPORTAŽA:

GRADIVO >>

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine