Predstavitev izkušenj iz prvega kroga registracij snovi po Uredbi REACH


NAPOVED:

Predstavitev izkušenj iz prvega kroga registracij snovi po Uredbi REACH

Datum:

26. 3. 2012

Osnutek programa:

  1. Uvodna osvežitev zakonodajnih zahtev: Uredba REACH, zavezanci, njihove naloge in roki (predstavniki MZ / Urada RS za kemikalije - URSK)
  2. Vlogi URSK in Evropske kemijske agencije (ECHA) pri izvajanju uredbe REACH ter izkušnje uradne službe za pomoč zavezancem (najbolj pogosta vprašanja in odgovori iz prvega kroga REACH registracij) in ugotovitve inšpektorjev (predstavniki URSK)
  3. Razprava

        Odmor

  1. Pomoč industrija-industriji in izkušnje podjetij iz prvega kroga REACH registracij: najbolj pogoste zagate in učinkovite rešitve (zlasti pri pripravi registracijske dokumentacije in izvedbi postopka registracije) ter stroški z vidika zavezancev (predstavniki Sekcije za REACH pri GZS-Združenju kemijske industrije)
  2. Razprava
  3. Identifikacija zavezancev za drugi krog REACH registracij v 2013, njihovih potreb in možnosti za pomoč v nadaljnjih mesecih
  4. Zaključki

        Odmor

  1. Kratek prikaz ključnih koristnih spletnih strani (opcijsko – po želji)
  2. Individualne konzultacije (opcijsko - po želji)

Vsebina:

Naslednji rok za registracije snovi po evropski Uredbi REACH, ki govori o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, je 31. maj 2013. Glede na to, kar je treba v tem času še postoriti, se ta rok hitro približuje. V pomoč podjetjem, ki so predregistrirala snovi, niso pa jih še registrirala, organizira Sekcija za REACH pri GZS-Združenju kemijske industrije v sodelovanju s projektom Kompetenčni center za kadre kemijske industrije (KoCKE) dogodek, kjer bodo predstavljene izkušnje iz prvega kroga REACH registracij, ki se je zaključil ob koncu 2010.

Na pravočasen pričetek priprav je tekom obiska v Sloveniji v svoji izjavi opozoril strokovnjak dr. Erwin Annys iz Sveta evropske kemijske industrije (CEFIC). Svoje obveznosti glede REACH lahko proučite na:

http://www.uk.gov.si/fileadmin/uk.gov.si/pageuploads/pdf/REACH_brosura_05_ZA_TISK.pdf

http://echa.europa.eu/web/guest/reach-2013

Lokacija:

GZS - Združenje kemijske industrije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, dvorana A

Parkiranje:

Na voljo je brezplačno parkiranje v prvi etaži garaže GZS in na zunanjem parkirišču GZS za stavbo CPU-ja. 

REPORTAŽA:

GRADIVO >>

 

 

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine