Usposabljanje Vodenje sestankov


NAPOVED:

Vodenje sestankov

Predavatelj:            Irena Vrhovnik - RESIM, ROBERT KAVČIČ S.P.

Datum:                     28. 3. 2012

Urnik:                       12:00 - 13:30 (Predavanje)

                                  13:30 - 13:50 (Odmor)

                                  13:50 - 15:20 (Predavanje)

Vsebina: 

  • Priprava na sestanek, navodila za vloge in odgovornosti na sestanku v fazi priprave na sestanek, med sestankom in po sestanku.
  • Vloge in odgovornosti vodje sestanka, zapisnikarja in udeležencev (pred in med sestankom ter po njem), razvoj dnevnega reda, izvajanje sestanka, zapisnik sestanka.
  • Kako vzpostavimo stik s sogovorniki.
  • Kako na sestankih komuniciramo.
  • Tehnike komuniciranja.
  • Odnosi med udeleženci sestanka.
  • Temeljna načela vodenja sestanka.
  • Dejavniki uspešnega sestanka: jasni cilji, dobro vzdušje, konstruktivna kritika - povratna informacija.
  • Metode za ravnanje z udeleženci s težavnimi oblikami vedenja.
  • Vodenje sestanka ali moderiranje sestanka.               

Komu je namenjeno: Upravljalec procesa in linije; Vodja procesa in linije; Tehnolog; Komercialist; Razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji; Vodilni in vodstveni delavci

Lokacija:                 Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Novi trg 11 – II. nadstropje, 8000 Novo mesto, sejna soba.

Parkiranje:             Na voljo je plačljivo parkiranje v garažni hiši Novi trg, na ploščadi Novi trg, na parkirišču za pošto.

REPORTAŽA:

GRADIVO >>

 

 

 

 

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine