Usposabljanje s področja varstva okolja


NAPOVED:

Usposabljanje s področja varstva okolja:

Predavatelj:            Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja GZS 

                                 Antonija Božič Cerar, samostojna svetovalka v Službi za varstvo okolja GZS

Datum:                     21. 3. 2012

Urnik:                       13.00 - 14.30 (Predavanje)

                                  14.30 - 15.00 (Odmor)

                                  15.00 - 16.30 (Predavanje)

                                  16:30 - 16:45 (Odmor) 

                                  16:45 - 17:30 (Predavanje)

Vsebina:                

Zakonodajni okvir na področju okolja

 • okoljska politika in zakonodaja (industrijsko onesnaževanje, podnebne spremembe, ravnanje z odpadki…)
 • pregled predpisov in ključnih obveznostih (okoljevarstvena dovoljenja, vpisi v evidence, monitoring, poročila, okoljske dajatve…)

Ravnanje z odpadki

 • osnovni pojmi (odpadki, ponovna uporaba, predelava, odstranjevanje...)
 • hierarhija ravnanja z odpadki
 • kaj je stranski proizvod
 • kdaj odpadku preneha status odpadka
 • odgovornost za ravnanje z odpadki
 • razširjena odgovornost proizvajalca
 • uvrščanje odpadkov v skupine in podskupine
 • obveznosti povzročiteljev odpadkov
 • obveznosti zbiralcev, predelovalcev, odstranjevalcev in drugih oseb, ki ravnajo z odpadki
 • zahteve v zvezi z embalažo, obveznosti za ravnanje z odpadno embalažo

 Obvladovanje okolja in energije

 • usmeritve na področju snovne in energijske učinkovitosti
 • sistemi ravnanja z okoljem in energijo ter EMAS
 • energetski pregledi
 • energijske nalepke in energetske izkaznice
 • okoljske označbe

Komu je namenjeno: Razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji, vključno s predelavo plastike in gume ter vgradnjo izdelkov; Vodilni in vodstveni delavci; Osebe, ki so odgovorne za področje okolja in/ali upravljanje z energijo, vodjem razvoja, vodjem projektov, še posebej podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in vsem, ki bi želeli izvedeti več o zakonodajnih zahtevah s področja okolja in energetske učinkovitosti.

Lokacija:                 Centra za poslovno usposabljanje - CPU, (Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana - nizka stavba za GZS), dvorana SAVA

Parkiranje:             Na voljo je brezplačno parkiranje v prvi etaži garaže GZS in na zunanjem parkirišču GZS za stavbo CPU-ja.

REPORTAŽA:

GRADIVO >>

 

 

 

 

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine