Konferenca Biocidi 2012


NAPOVED:

Konferenca Biocidi 2012

(Dunaj, Avstrija)

Predavatelji:

Predavali bodo ugledni strokovnjaki iz različnih evropskih institucij in podjetij:

  • dr. Pierre Choraine, Evropska komisija, DG Environment, Belgija

  • dr. Maartje Neelemans, Ministrstvo za okolje, Nizozemska

  • Jan Weber, Evropska agencija za kemikalije (ECHA), Finska

  • Sylvie Poret, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Francija

  • in drugi

Datum:

19. in 20. 11. 2012

Urnik:

Urnik si lahko ogledate v priloženi pdf datoteki.

Vsebina in namen

Konferenca bo med drugim namenjena predstavitvi najnovejše (evropske) zakonodaje na področju biocidov in zakonodajnim ukrepom, ki jih je mogoče pričakovati v prihodnosti. Obravnavana bodo tudi najbolj pereča vprašanja, s katerimi se srečujejo in se bodo srečevala podjetja, ki jih omenjena zakonodaja zadeva, ter druge sorodne teme.

Podrobnosti o vsebinah si lahko ogledate v priloženi pdf datoteki.

Cena udeležbe na konferenci je 850€ (brez DDV), v ceno so vključena okrepčila, ki jih predvideva program (pdf datoteka). V ceno nista vključena prevoz in prenočišče. Prenočišče si mora vsak udeleženec rezervirati sam; ena izmed možnosti je hotel Park Royal Palace (e-mail za rezervacije), kjer bo potekala konferenca.

V okviru projekta KoCKE se vam povrnejo stroški kotizacije in sicer 80% od osnove za DDV. Glede na to, da gre za potovanje v tujino, se povrnejo tudi potni stroški, dnevnice in stroški namestitev, prav tako 80%, pri čemer pa je potrebno slediti cilju gospodarnosti in izbrati najbolj ekonomičen način prevoza in namestitve. Podjetja sama krijejo DDV in 20% soudeležbe.

Za registracijo in morebitne dodatne informacije glede konference kliknite tukaj. V kolikor se boste konference udeležili, nas o tem nujno predhodno obvestite (e-mail: ziga.lampe@gzs.si, telefon: 01 5898 257) in sicer najkasneje 14 dni pred dogodkom, torej do 5.11.2012. Udeležbo je namreč treba najaviti na Sklad. Prav tako dopišite, če bi želeli deliti prevoz in stroške prevoza z drugimi udeleženci, ki nas bodo kontaktirali.

Lokacija:

Hotel Park Royal Palace, Schlossallee 8, Dunaj, Avstrija. Kako do tja.


Pripeti dokumenti
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine