Novice


Arhiv: Termična karakterizacija polimerov

Arhiv: Uporaba IR spektroskopije za analizo polimerov

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine