Novice


Arhiv: Uporaba IR spektroskopije za analizo polimerov

NAPOVED:

Predstavitve analiznih metod za polimere

1. Modul:

Naslov usposabljanja: Uporaba IR spektroskopije za analizo polimerov

Predavatelj:             izr. prof. dr. Peter Krajnc, asistentka Maja Sušec

Datum:                     10. 1. 2012

Urnik:                       13.00 - 14.30 (Predavanje)

                                  14.30 - 15.00 Odmor

                                  15.00 - 16.30 (vaje 1. skupina)

                                  16.30 - 18.00 (vaje 2. skupina) - kolikor bo večje število prijav

Lokacija:                 Visoka šola za tehnologijo polimerov, Pod gradom 4, Slovenj Gradec

Parkiranje:             http://www.vstp.si/1/predstavitev-sole/kako-do-nas.aspx

REPORTAŽA:         

Prvi modul je vodil dr. Peter Krajnc, izredni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in predavatelj na Visoki šoli za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec. V prvem delu so se udeleženci seznanili s tehniko infrardeče spektroskopije za analitiko polimerov in polimernih materialov. Potekalo je predavanje o fizikalno kemijskih osnovah IR spektroskopije, o posebnostih IR spektroskopije polimerov in uporaba IR za analize (kvalitativna in kvantitativna). V drugem delu pa je bilo po že predstavljenih teoretskih osnovah, na predavanjih prikazana še praktična uporaba metode, tako za kvalitativno kot kvantitativno analizo polimerov.

GRADIVO >>

 

 

 

Fotogalerija

 
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine