Novice


Arhiv: Termična karakterizacija polimerov

NAPOVED:

Predstavitve analiznih metod za polimere

2. Modul:

Naslov usposabljanja: Termična karakterizacija polimerov

Predavatelj:             doc. dr. Miroslav Huskić

Datum:                     18. 1. 2012

Urnik:                       13.00 - 14.30 (Predavanje)

                                  14.30 - 15.00 Odmor

                                  15.00 - 16.30 (Predavanje in diskusija)

Lokacija:                 Centra za poslovno usposabljanje - CPU, (Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana - nizka stavba za GZS), dvorana SOČA

Parkiranje:             Na voljo je brezplačno parkiranje v prvi etaži garaže GZS in na zunanjem parkirišču GZS za stavbo CPU-ja.

REPORTAŽA:

Drugi modul je vodil doc. dr. Miroslav Huskić. Udeleženci so se seznanili z osnovami določevanja termičnih lastnosti polimerov, z diferenčno dinamično kalorimetrijo (DSC), termično gravimetrično analizo (TGA) in dinamično mehansko analizo (DMA). Skozi predavanje je predavatelj predstavil polimere (vrste, lastnosti), osnove termične karakterizacije, določanje temperature steklastega prehoda, tališča, stopnje kristaliničnosti in oksidacijske stabilnosti ter reakcije zamreženja z DSC, določanje deleža polnil v polimerih in deleža organske snovi v polnilih s TGA ter določanje mehanskih lastnosti amorfnih in kristaliničnih polimerov z DMA.

V okviru predavanj so bili predstavljeni tudi nekateri praktični primeri karakterizacije polimernih materialov, nekaj časa pa je bilo namenjenega tudi diskusiji udeležencev.

GRADIVO >>

 

 

Fotogalerija

 
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine