Novice


Arhiv: Recikliranje zahtevnih plastičnih materialov

Arhiv: Usposabljanje Microsoft Excel

Arhiv: Seminar Varnost in zdravje pri delu

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine