Novice


Arhiv: Sodelujte pri reviziji poklicnih standardov s področja kemije oziroma kemijske tehnologije

Podjetja, ki so člani GZS - Združenja kemijske industrije (ZKI), in druga podjetja iz partnerstva KoCKE vabimo, da s svojimi strokovnjaki sodelujejo pri reviziji naslednjih poklicnih standardov s področja kemije oziroma kemijske tehnologije:

  • Kemijski analitik,
  • Operativni kemijski tehnolog in
  • Kemijski procesničar.

Revizijo, ki jo v letu 2012 na pobudo ZKI načrtuje Center za poklicno usposabljanje (CPI), bo opravila nacionalna delovna skupina, katere člani naj bi s svojimi znanji čim bolje pokrili področje kemije oziroma kemijske tehnologije (brez farmacije) pri nas. Strokovnjake, zaposlene v zgoraj omenjenih podjetjih, vabimo, da se javijo za sodelovanje v delovni skupini za to področje, ali predlagajo primerne kandidate zanjo.

Trenutno nacionalno delovno skupino, ki lahko povabi k sodelovanju tudi druge člane (za posamezen poklicni standard), sestavljajo: Janez Navodnik, Jože Cimperman, Nataša Mrgole, Metka Zevnik in Tomaž Kumer (kot predstavnik sindikata).

Sodelovanje v nacionalni delovni skupini za pripravo poklicnih standardov in katalogov znanj je častna naloga in referenca. Gre za so-avtorstvo nacionalnega dokumenta, ki ga sprejme in potrdi Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje in je podlaga za izdelavo izobraževalnih programov.

Podjetja oziroma njihove strokovnjake prosimo, da svoje predloge pošljejo na enega izmed naslednjih naslovov: zki@gzs.si ali marjana.komprej@cpi.si (ga. Marjana Komprej, vodja aktivnosti na CPI).
Rok za oddajo predlogov je 4. april 2012.

Fotogalerija

 
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine