Novice


Arhiv: Raziskava Ugotavljanje potreb po usposobljenosti zaposlenih

Center za poklicno usposabljanje (CPI) vabi podjetja, da se vključijo v raziskavo Ugotavljanje potreb po usposobljenosti zaposlenih:

Raziskava poteka v okviru projekta Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov, ki je namenjen boljši povezanosti izobraževanja in usposabljanja s potrebami trga dela. Financirana je iz sredstev Evropskega socialnega sklada, zato podjetij finančno ne obremenjuje, sodelovanje v raziskavi pa prinaša ugodnosti, ki jih podjetja lahko koristijo za urejanje svojih organizacijskih, tehnoloških in kadrovskih razmer.

Začetna faza raziskave Ugotavljanje potreb po usposobljenosti zaposlenih predvideva izpolnjevanje vprašalnikov za celostno analizo delovnih mest v podjetju in je namenjena posnetku stanja, proučevanju in spremljanju usposobljenosti zaposlenih.

Cilji raziskave:

  • analiza značilnosti postopkov dela in nalog;
  • ugotavljanje primanjkljajev v znanju, spretnostih in usposobljenosti zaposlenih v posameznem podjetju, na ravni panoge in delovne sile v celoti;
  • napovedovanje potreb po usposobljenosti delovne sile;
  • izdelava novih in prenova starih poklicnih profilov;
  • priprava in revizija poklicnih standardov in katalogov znanj;
  • sodelujočim podjetjem zagotoviti obnovljivo bazo podatkov, ki jo bodo lahko neomenjeno uporabljala tudi za izdelavo lastnih internih aktov, sistematizacije delovnih mest, sistema nagrajevanja ter razvoja in izobraževanja zaposlenih.
     

Dodatne informacije:
ga. Marjana Komprej, vodja aktivnosti na CPI
e-mail: marjana.komprej@cpi.si
telefon: 01 5864 261

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine