Novice


Arhiv: Pravila dražbe GZS

Pravila dražbe GZS

Prodajno-donacijska razstava: »Moč notranje svetlobe in barv«

Ta pravila urejajo postopek, predmet in pogoje za sodelovanje v dražbi.

 1. Organizator prodajno-donacijske dražbe (v nadaljevanju: dražba) je Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kemijske industrije (v nadaljevanju: GZS-ZKI). Dražba bo potekala od 30. maja 2012 do 31. oktobra 2012 do 12. ure.
 2. Predmet dražbe so slike (v nadaljevanju: dražbeni predmet) avtorice Darje Boštjančič pod skupnim naslovom »Moč notranje svetlobe in barv«.
 3. GZS-ZKI je lastnik in imetnik materialnih avtorskih pravic na dražbenih predmetih.
 4. Sredstva, zbrana z dražbo, so namenjena olajšanemu delovanju Kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije od pričetka 2013 naprej, ko projektna pomoč Evropskega socialnega sklada ne bo več na voljo. Z zbirnajem namenskih sredstev se prispeva k nadaljnjemu razvoju vsebin in organizacije usposabljanj, ki jih potrebujejo podjetja in jih izvaja strokovna služba GZS - Združenje kemijske industrije v Kompetenčnem centru za kadre kemijske industrije. S tem se bodo lahko znižale tudi kotizacije za udeležence, kar naj bi spodbudilo tudi večjo udeležbo.
 5. Dražbe se lahko udeležijo pravne osebe in fizične osebe, stare nad 18 let.
 6. Z udeležbo v spletni dražbi vsak udeleženec potrjuje, da je seznanjen s temi pravili in se z njimi strinja.
 7. Vsi dražbeni predmeti so bili razstavljeni 15.5.2012 na 1. Vrhu kemijske industrije, ki je potekal na Brdu pri Kranju. Vse slike v elektronskem formatu so objavljene na spletni strani www.gzs.si/mocsvetlobeinbarv z naslednjimi podatki: številka fotografije, naslov fotografije, velikost originala fotografije: 
  • 1. Čar preprostosti, 80 cm x 103 cm,
  • 2. Rakete na odru sreče, 72 cm x 103 cm,
  • 3. Sproščujoči počitek, 70 cm x 103 cm,
  • 4. Sončna zibelka iskrenosti, 74 cm x 103 cm,
  • 5. Lovilci dobre energije, 75 cm x 103 cm,
  • 6. Nebeško okence modrosti, 72 cm x 103 cm,
  • 7. Večni ogenj srčnosti, 77 cm x 103 cm,
  • 8. Skrivališče sanj, 66 cm x 103 cm,
  • 9. Mehkoba usklajenosti, 68 cm x 103 cm,
  • 10. Oko poštenosti, 77 cm x 103 cm,
  • 11. Sladkost zasluženega, 68 cm x 103 cm,
  • 12. Čarobna svila ljubeznivosti, 72 cm x 103 cm,
  • 13. Sij izkušenosti, 68 cm x 103 cm,
  • 14. Neskončni notranji mir, 77 cm x 103 cm,
  • 15. Vesela mlečna cesta, 71 cm x 103 cm.
 1. Vsaka slika je unikat.
 2. Organizator, kot imetnik materialnih avtorskih pravic, si pridržuje pravico do uporabe fotografij za namene promocije Kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije KoCKE, tako v elektronski in tiskani obliki (spletne objave dogodkov ali spletne vsebine, letaki, elektronske novice ipd.), pravico reproduciranja, ki obsega tudi pravico shranitve v elektronski obliki, pravico distribuiranja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega prikazovanja in pravico dajanja na voljo javnosti.
 3. Posamezni dražitelj lahko odda ponudbo tudi za večje število slik izmed razpoložljivih na dražbi ali za vse slike iz zbirke.
 4. Izklicna cena za vsako posamezno sliko je 1000€ brez DDV.
 5. Dražitelji vpisujejo svoje ponudbe v spletni obrazec objavljen na spletni strani www.gzs.si/mocsvetlobeinbarv. Na prejete ponudbe se še obračuna DDV.
 6. Organizator dražbe bo dnevno spremljal prispele ponudbe do 12. ure posameznega dne. Kot prispele ponudbe do 12. ure posameznega dneva se štejejo tiste ponudbe, ki so bile oddane pred 12. ure tega dne. Ponudbe prispele po 12. uri posameznega dne, v soboto in nedeljo ali na dela prost dan se bodo upoštevale naslednji delovni dan.
 7. V primeru dveh ali več enakih ponudb s strani različnih ponudnikov za posamezni dražbeni predmet v okviru posameznega dneva bo organizator upošteval kot veljavno tisto ponudbo, ki je bila oddana najprej.
 8. Organizator bo dnevno obvestil vse dražitelje ali je bila njihova dnevna ponudba zabeležena kot najvišja. Najvišjo ponudbo posameznega dne ob upoštevanju prejšnje točke bo organizator objavil pod posamezno sliko na spletni strani www.gzs.si/mocsvetlobeinbarv.
 9. Dražba se zaključi dne 31.10.2012 ob 12. uri. Končni kupec posameznega dražbenega predmeta je zadnji dražitelj, ki je podal najvišjo ponudbo.
 10. Ne glede na prejšnjo točko lahko organizator predčasno zaključi dražbo, če je dobil s strani enega dražitelja ponudbo za nakup vseh dražbenih predmetov, pod pogojem, da takšna skupna ponudba zajema tudi vrednosti ponudb predhodnih dražiteljev oziroma je vsota skupne ponudbe takšnega ponudnika višja od vsote preteklih zabeleženih ponudb in izklicnih cen za vse dražbene predmete skupaj.
 11. Ne glede na točko 16. teh pravil lahko organizator predčasno zaključi dražbo brez razloga, pod pogojem, da vsaj 10 dni pred predvidenim datumom predčasne prekinitve/zaključka dražbe, obvesti vse dražitelje in istočasno objavi obvestilo o predčasnem zaključku dražbe. Končni kupec posameznega dražbenega predmeta je zadnji dražitelj, ki je podal najvišjo ponudbo do predvidenega datuma predčasnega zaključka.
 12. Dražbeni predmet se šteje za prodan ter se izroči tistemu udeležencu dražbe, ki je v postopku dražbe ponudil najvišjo kupnino in pod pogojem, da je to kupnino v celoti plačal.
 13. Račun za dražbeno sliko bo kupcu izstavljen na podlagi sklenjene prodajno - donatorske pogodbe med GZS in kupcem. V primeru, da ne pride do sklenitve prodajno - donatorske pogodbe se kupcu izstavi račun za dražbeni predmet v roku 10 dni od datuma zaključka dražbe. Vrednost kupljenega predmeta ali storitve ne vključuje 8,5 % DDV, ki ga plača kupec.
 14. Kupec lahko prevzame sliko po plačilu kupnine na podlagi izstavljenega računa s strani Gospodarske zbornice Slovenije. Načini prevzema dražbenih predmetov so lahko: osebni prevzem na sedežu GZS na podlagi predhodno plačane kupnine ter dostava kupljenega predmeta kupcu po dogovoru (strošek dostave na lokacijo v radiju do 25 km od GZS je brezplačen, dostavo do bolj oddaljenega kraja pa plača kupec sam). Ob prevzemu kupec podpiše obrazec o prevzemu slike.
 15. Kupec slike mora organizatorju po zaključku dražbe nemudoma predložiti podatke, potrebne za sklenitev pogodbe ali izdajo računa (kupec je lahko podjetje ali fizična oseba).
 16. Prodaje na dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čezmernega prikrajšanja.
 17. Sodelovanje na dražbi je zavezujoče dejanje. Najboljši ponudnik je dolžan izlicitirano sliko plačati po zadnji ponujeni ceni in jo prevzeti. Če tega ne stori, odškodninsko odgovarja organizatorju.
 18. Kupec nosi riziko poškodovanja kupljenega dražbenega predmeta od trenutka prevzema le-tega dalje.
 19. Za vse morebitne pravne spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje kemijske industrije

Fotogalerija

 
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine