Novice


Arhiv: Strokovno posvetovanje Celovito ravnanje z odpadki

NAPOVED:

Celovito ravnanje z odpadki

Predavatelji:

Več gostov (glej program dogodka).

Datum:

17. in 18. 4. 2013

Urnik:

Glej program dogodka.

Vsebina:

Strokovno posvetovanje o odpadkih je namenjeno predstavitvi kako celovito reševati odpadke v Sloveniji. Priča smo mnogim teorijam in poskusom prikazovanja načinov reševanja odpadkov v širši javnosti, pri čemer se uporabljajo strokovna izhodišča, ki v praksi še do danes niso bila v celoti potrjena. Cilji strokovnega posvetovanja so naslednji:

  • seznanitev z novostmi in težavami pri uresničevanju izvajanja zakonodaje ravnanja z odpadki v Sloveniji in EU s poudarkom na implementaciji operativnih programov na tem področju,
  • prikazati razloge in učinkovitost ločenega zbiranja odpadkov ter njihove predelave s ciljem pridobivanja sekundarnih surovinskih virov in zmanjšanja količin za odlaganje na odlagališčih nenevarnih odpadkov,
  • prikazati možnosti različnih načinov snovne in energetske izrabe odpadkov, med drugim s prikazom razlik med sežigom neobdelanih odpadkov in energetsko bogatih frakcij odpadkov RDF/SRF,
  • prikazati novosti, raziskave in razvoj na področju trajnostnega ravnanja z odpadki in minimizacije odpadkov,
  • prikaz praktičnih izkušenj pri ravnanju z odpadki.

Več si lahko preberete tukaj.

Prijava:

Prijave sprejemamo na ziga.lampe@gzs.si.

Lokacija:

Hotel Ajda, Terme 3000 Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 12, Moravske Toplice. Kako do tja.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine