Dogodki v maju 2013


MAJ

7. 5. 2013, 9:00

Akademija Inteligentna prodaja - 3. modul (Komunikacija, komunikacija, komunikacija)

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

10. 5. 2013, 9:00

Usposabljanje Statistično obvladovanje procesov (SPC) in analiza merilnih sistemov (MSA)

Unitplast d.o.o. / Tomplast d.o.o., Cesta na Gradec 5, Mirna

13. 5. 2013, 11:00

Usposabljanje Kako učinkoviteje izvajati korektivne ukrepe v industriji

Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva cesta 9, Kočevje

16. 5. 2013, 11:00

Usposabljanje Preprečevanje škodljivih posledic stresnega življenja

Hotel Šport, Grajska cesta 2, Otočec

20. 5. 2013, 13:30

Rešitve sledenja za izboljšanje intermodalnega prevoza nevarnega blaga

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

21. 5. 2013, 11:30

Srečanje Prihodnost slovenskih predelovalcev plastičnih mas

Hotel Bioterme Mala nedelja, Ljutomer, Moravci v Slovenskih Goricah 34 B, Mala Nedelja

21. 5. 2013, 9:00

Akademija Inteligentna prodaja - 4. modul (Prodor na tuje trge)

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

22. 5. 2013

Usposabljanje Zdravje in delo

 

28. 5. 2013

Dnevi odprtih vrat v laboratorijih Urada RS za meroslovje

Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, Celje

Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, Ljubljana

30. 5. 2013

Dnevi odprtih vrat v laboratorijih Urada RS za meroslovje

Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, Celje

Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, Ljubljana

 <<< koledar >>>

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine