Usposabljanje Bilanca za direktorje in komercialiste


NAPOVED:

Bilanca za direktorje in komercialiste

Predavatelj:

Jana Galič - JANA GALIČ S.P.

Datum:

25. 4. 2012

Urnik:

13:00 - 16:00  Predavanje

Vsebina:

  • Kaj je BS in kaj IPI?
  • Osnovno načelo BS: aktiva = pasiva.
  • Kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja?
  • Zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi?
  • Smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne obveznosti?
  • Kje najdemo odgovor na vprašanje "Čigavo je premoženje?" in kako izračunamo kapital podjetja?
  • Kaj banki pomeni velikost kapitala in zakaj je pomembna njegova struktura?
  • Je možno, da imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne težave?
  • Razlika med dobičkom iz poslovanja in dobičkom iz rednega delovanja in kaj je to bilančni dobiček?
  • Kazalniki - Kaj nam pove kazalnik likvidnost?

Komu je namenjeno:

Komercialist; Vodilni in vodstveni delavci

Lokacija:

Prostori Ekonomske šole Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3 a, 8000 Novo mesto, predavalnica 2

Parkiranje:

Na voljo je plačljivo parkiranje v garažni hiši Novi trg, na parkiriščih Novi trg (pred ali za pošto), na parkirišču Kettejev drevored (pri športni dvorani Marof).

REPORTAŽA:

GRADIVO >>

 

 

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine