Poglobljeno usposabljanje s področja varstva okolja za posamezno podjetje


NAPOVED:

Poglobljeno usposabljanje s področja varstva okolja za posamezno podjetje:

Predavatelj:            Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja GZS 

                                 Antonija Božič Cerar, samostojna svetovalka v Službi za varstvo okolja GZS

Datum:                     27. 3. 2012 in 5. 4. 2012 (v primeru večjega odziva so možni tudi dodatni termini)

Urnik:                       po dogovoru (minimalno 4 šolske ure)

Vsebina:                

Vsebina usposabljanja bi bila nadgradnja predhodno izvedenega usposabljanja Usposabljanje s področja varstva okolja in bi bila prilagojena vašim potreban in problemom. Tako bi lahko pri vas na vaših primerih pregledali prodročja kot so zakonodajni okvir na področju okolja, ravnanje z odpadki ter obvladovanje okolja in energije.

Komu je namenjeno: Razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji, vključno s predelavo plastike in gume ter vgradnjo izdelkov; Vodilni in vodstveni delavci; Osebe, ki so odgovorne za področje okolja in/ali upravljanje z energijo, vodjem razvoja, vodjem projektov, še posebej podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in vsem, ki bi želeli izvedeti več o zakonodajnih zahtevah s področja okolja in energetske učinkovitosti.

Lokacija:                 Pri vas na podjetju.

REPORTAŽA:

GRADIVO >>

 

 

 

 

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine