Usposabljanje Načrtovanje časa in organizacija dela - 1. modul


NAPOVED:

Načrtovanje časa in organizacija dela - 1. modul

Predavatelj:            Irena Vrhovnik - RESIM, ROBERT KAVČIČ S.P.

Datum:                     30. 3. 2012

Urnik:                       8:00 - 9:30 (Predavanje)

                                  9:30 - 10:00 (Odmor)

                                  10:00 - 11:30 (Predavanje)

Vsebina: 

  • Časovna črta.
  • Organiziranje samega sebe: nujne/pomembne in rutinske/kreativne naloge, postavljanje prioritet.
  • Uspešno vodenje sodelavcev: načrtovanje (opredelitev dolžnosti, delegiranje), izvrševanje (management s pomočjo ciljev), preverjanje, ocenjevanje.
  • Paretovo načelo.

Komu je namenjeno: Upravljalec procesa in linije; Vodja procesa in linije; Tehnolog; Komercialist; Razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji; Vodilni in vodstveni delavci

Lokacija:               Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Novi trg 11 – II. nadstropje, 8000 Novo mesto, sejna soba.

Parkiranje:            Na voljo je plačljivo parkiranje v garažni hiši Novi trg, na ploščadi Novi trg, na parkirišču za pošto.

REPORTAŽA:

GRADIVO >>

 

 

 

 

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine