Pridobivanje in ohranjanje kupcev – povečanje prodaje (v času recesije) v kemijski industriji


NAPOVED:

Pridobivanje in ohranjanje kupcev – povečanje prodaje (v času recesije) v kemijski industriji:

Predavatelj:             mag. Brigita Lazar Lunder

Datum:                     6. 3. 2012

Urnik:                       13.00 - 14.30 (Predavanje)

                                  14.30 - 15.00 (Odmor)

                                  15.00 - 16.30 (Predavanje)

                                  16:30 - 16:45 (Odmor) 

                                  16:45 - 17:30 (Predavanje)

Vsebina:                  

Komunikacija. Tržno komuniciranje – vloga pomen v podjetju. Proces marketinškega komuniciranja. Tržno komunikacijski miks (orodja: oglaševanje, pospeševanje prodaje, direktni marketing(e-marketing, www, FB), PR in osebna prodaja s primeri ). B2B in B2C tržno komuniciranje.(Primeri iz prakse, povzetek raziskave marketinško komuniciranje v predelovalni industriji v Sloveniji. Delavnica) 

Komu je namenjeno:

Vodja procesa in linije; Komercialist - produktni svetovalec; Razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji, vključno s predelavo plastike in gume ter vgradnjo izdelkov; Vodilni in vodstveni delavci

Lokacija:                 GZS Združenje kemijske industrije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, dvorana E

Parkiranje:             Na voljo je brezplačno parkiranje v prvi etaži garaže GZS in na zunanjem parkirišču GZS za stavbo CPU-ja.

REPORTAŽA:

 Usposabljanje z naslovom Pridobivanje in ohranjanje kupcev, je vodila mag. Brigita Lazar Lunder, univ. dipl. ekon. in je potekalo na Gospodarski Zbornici Slovenije, dne 6.3.2012.

Predavanje se je pričelo z opredelitvijo pojma recesije ter načini, kako kljub recesiji ostati uspešen. Pri tem je predavateljica kot ključno poudarila komunikacijo oz. marketinško komuniciranje (MK), ter posledice pomanjkanja le-tega. Sledila je predstavitev recesije kot priložnosti za izgradnjo tržnega deleža,značilnosti procesa MK, SOSTAC (6 najpomembnejših elementov MK načrtovanja), cilji, strategije in nadzor v podjetjih. Kakšno vlogo in pomen ima komuniciranje v podjetju je bilo prikazano tudi s praktično vajo SOSTAC analize za posamezno podjetje prisotnih.

Udeleženci so se v nadaljevanju seznanili s pojmi marketinško-komunikacijskega miksa, AIDA&KISS, B2B:B2C tržnega komuniciranja, pomenom osebne prodaje, oglaševanja, direktnega marketinga (DM), spletnega ali e-marketinga, pa tudi kako izpeljati akcijo DM in kako pomemben je odnosa podjetja z javnostjo. Poudarjen je bil tudi pomen pospeševanja prodaje in poprodajnih aktivnosti, predstavljene najpogostejše napake, ki so krive za slabe odzive,v integriran MK in trendi v najnovejši MK, ki se pojavljajo v Sloveniji.

GRADIVO >>

 

 

 

 

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine