Tehnike reševanja problemov


NAPOVED:

Tehnike reševanja problemov:

Predavatelj:             dr. Franc Gider

Datum:                     29. 2. 2012

Urnik:                       13.00 - 14.30 (Predavanje)

                                  14.30 - 15.00 (Odmor)

                                  15.00 - 16.30 (Predavanje)

                                  16:30 - 17:00 (Diskusija)

Vsebina:                  Namen teme je udeležence seznaniti s tehnikami in metodami za sistematični pristop k reševanju problemov v proizvodnih in razvojnih procesih. Sistematični pristop k reševanju problemov v proizvodnji ima za rezultat hitrejše odzivanje na zahteve trga, bolj učinkovito vodenje proizvodnega procesa in posledično večjo produktivnost in konkurenčnost podjetja. Na seminarju bodo udeleženci spoznali 8 stopenjsko metodo reševanja problemov (Simplex). Posamezni koraki metode vključujejo enostavne a učinkovite tehnike namenjene analizi vzrokov problemov, iskanju potencialnih rešitev, vrednotenju predlaganih idej,…

Lokacija:                 Center za poslovno usposabljanje - CPU, (Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana - nizka stavba za GZS), dvorana SAVA

Parkiranje:             Na voljo je brezplačno parkiranje v prvi etaži garaže GZS in na zunanjem parkirišču GZS za stavbo CPU-ja.

REPORTAŽA:

Usposabljanje Tehnike reševanja problemov je bilo v povezavi s predhodnim usposabljanjem na temo vitke proizvodnje; obe predavanji je vodil dr. Franc Gider.

Udeleženci so se seznanili s tehnikami in metodami sistematičnega pristopa k reševanju problemov v proizvodnih in razvojnih procesih. Poudarek je bil na 8-stopenjski metodi reševanja problemov (Simplex), ki podjetju omogoča hitrejše odzivanje na zahteve trga, bolj učinkovito vodenje proizvodnega procesa in posledično večjo produktivnost in konkurenčnost.

8 stopenj metode Simplex:

  1. Iskanje problema s pomočjo SWOT analize (angleško: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats): identifikacija prednosti in pomanjkljivosti (v notranjem okolju podjetja), pregled priložnosti in groženj (v zunajjem okolju podjetja).

  2. Zbiranje podatkov za čimboljši opis problema.

  3. Definicija problema z uporabo diagrama »ribja kost«.

  4. Zbiranje idej s pomočjo različnih tehnik (»možganska nevihta«, zapisovanje idej).

  5. Izbor in vrednotenje idej.

  6. Načrtovanje aktivnosti za uresničitev idej.

  7. Prodaja idej nadrejenim, stranki idr.

  8. Akcija: izvedba načrtovanih aktivnosti.

Ob vsakem koraku 8-stopenjske metode reševanja problemov so udeleženci usposabljanja izvedli tudi nekaj praktičnih vaj, v skupinah ali posamezno.

GRADIVO >>

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine