Reakcija pri polimerizaciji in karakterizacija polimerov


NAPOVED:

2. Modul - Uvod v polimere

Naslov usposabljanja: Reakcija pri polimerizaciji in karakterizacija polimerov

Predavateljica:       prof. dr. Peter Kranjc

Datum:                     20. 10. 2011

Urnik:                       14.00 - 15.30 (Predavanje)

15.30 - 16.00 Odmor

16.00 - 17.30 (Predavanje)

17.30 - 17.45 Odmor

17.45 - 18.15 (Predavanje)

Lokacija:                 Gospodarska zbornica Slovenije (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana), dvorana A

Parkiranje:             Na voljo je tudi brezplačno parkiranje v prvi etaži garaže GZS in na zunanjem parkirišču GZS za stavbo CPU-ja.

REPORTAŽA:

Tudi ta modul je obsegal 5 pedagoških ur. Vodil ga je prof. dr. Peter Krajnc, izredni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in predavatelj na Visoki šoli za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec. Podrobnejši življenjepis predavatelja najdete na tej povezavi.

Prof. dr. Kranjc je predstavil različne vrste polimerizacijskih reakcij in njihove značilnosti (stopenjske polimerizacije, verižne polimerizacije s prostimi radikali ter anionsko, kationsko in koordinativno polimerizacijo). V drugem sklopu predavanj se je osredotočil na karakterizacijo polimerov ter njihove lastnosti, kot sta kristaliničnost in poroznost. Predstavljena je bila tudi razvrstitev polimerov glede na njihove mikro- in makroskopske lastnosti ter molekularno strukturo, nazadnje pa še razvrstitev metod za karakterizacijo polimerov (spektroskopske, kromatografske, termične).

GRADIVO >>

Slika: Na 2. uvodnem modulu usposabljanj o polimerih je bila skupina udeležencev zelo živahna, tako da sta navezava stikov in izmenjava izkušenj stekli kot po maslu. Foto: Darja Boštjančič
 

Slika 2: Utrinek z 2. uvodnega modula z naslovom Reakcija pri polimerizaciji in karakterizacija polimerov. Foto: Darja Boštjančič

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine