Obratovalni monitoring površinskih voda in izhodiščno poročilo


NAPOVED:

Obratovalni monitoring površinskih voda in izhodiščno poročilo

Datum in ura:

16.9.2013

Vsebina:

Javna predstavitev osnutka pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda, ki določa pogoje za ugotavljanje stanja površinskih voda zaradi vpliva izpustov iz:

  • naprav, ki obratujejo skladno z uredbo o emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
  • odlagališč odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, in
  • naprav za proizvodnjo titanovega dioksida v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in ravnanje z odpadki iz te naprave.

>>>več...

Prijava:

Predstavitev je namenjena članom GZS. Kotizacije ni. Prijava je možna tukaj.


Lokacija:

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C (1. nadstropje).

Parkiranje:

Možno je brezplačno parkiranje v 1. etaži garaže pod GZS oz. na zunanjem parkirišču za stavbo GZS.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine