Panožni profili


Partnerji v projektu so na petih pripravljalnih delavnicah na podlagi analize delovnih mest v vključenih podjetjih opredelili, katera delovna mesta/poklice bodo zajeli v projekt. To bodo:

  1. proizvodni delavec v tehnološkem procesu kemijske sinteze, izdelave kemijskih izdelkov, predelave polimerov in gume;
  2. upravljavec procesa in linije;
  3. vodja procesa in linije;
  4. laborant;
  5. tehnolog za upravljanje in nadzor tehnološkega procesa pri sintezi izdelka ali predelavi v izdelek;
  6. komercialist – produktni svetovalec;
  7. razvijalec novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji, vključno s predelavo plastike in gume ter vgradnjo izdelkov;
  8. vodilni in vodstveni delavci v kemijski in sorodnih industrijah.

Poimenovanja teh delovnih mest so nastala tako, da so sodelujoča podjetja poiskala skupni imenovalec oziroma skupni naziv za vrsto delovnega mesta, ki se v različnih podjetjih sicer lahko imenuje različno. Podrobnejšo opredelitev teh profilov si lahko ogledate v izseku iz prijave na razpis za projekt KoCKE na tej povezavi).

Slika levo: Strokovnjakinja Metka Zevnik, ki jo je angažiralo Združenje kemijske industrije pri GZS in je veliko pripomogla k uspešni pripravi dokumentacije za pripravo projekta. Slika desno: Utrinek z ene od pripravljalnih delavnic. Foto: Darja Boštjančič

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine