Projektni partnerji


V projekt KoCKE je vključenih 24 partnerjev, in sicer:

Partnerji so 1. junija 2011 podpisali Partnerski sporazum o sodelovanju št. 3/2011-04 za izvedbo projekta Kompetenčni center kemijske industrije, s katerim so uradno ustanovili partnerstvo z namenom sodelovanja pri izvajanju projekta vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije.

Z njim so potrdili GZDBK kot nosilnega partnerja v projektu, se seznanili s svojimi obveznostmi in opredelili svoje odgovornosti. V njem tudi soglašajo, da bodo poskrbeli za vzpostavitev in delovanje Projektne pisarne kompetenčnega centra, da bodo razvili in implementirali panožni model kompetenc, da so seznanjeni in se strinjajo s celotno vsebino projekta, prijavo ter zahtevami in obveznostmi razpisa, da lahko za isti namen prejmejo samo eno sofinanciranje iz proračuna RS in EU ter da se bodo zaposleni v partnerskih projektih vključevali v usposabljanja, organizirana v okviru projekta.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine